กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร ระลึกถึงพระคุณแม่ ในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559

กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร และระลึกถึงพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2559 ณ ลานพุทธเจ้าน้อย โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

#วนแมแหงชาต