พิธีสวดมนต์ เวียนเทียน ในวันวิสาขบูชา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมพิธีสวดมนต์และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และคณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1

#กจกรรม