พิธีตอกเสาเข็มเอก

พิธีตอกเสาเข็มเอก อาคารแท่นประดิษฐานพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ และ อาคารประกอบ วัน ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ