ธรรมเทศนาออนไลน์
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ
(ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ)

พระธรรมเทศนา เมตตาธรรมค้ำจุนโลก
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ

ธรรมบรรยาย
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ
(ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ)

บรรยายธรรม - กำหนดรู้กำหนดจิต
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ

(ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ)

MONEY TALK
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ

(ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ)

พระธรรมเทศนา ธรรมมะกับการใช้ชีวิตประจำวัน
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ

(ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ)

พระธรรมเทศนา
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ

(ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ)

เกี่ยวกับพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ​

(ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ)

พระธรรมเทศนา
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ

(ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ)

พระธรรมเทศนา เวลาและโอกาสของชีวิต
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ

(ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ)

ตอบปัญหาธรรม
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ

(ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ))

พระธรรมเทศนา
ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ

(ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิพุทธสถานฯ)