ระยะเวลาในการจัดสร้าง
พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

 พ.ศ.2558 - พ.ศ.2568

พิธีวางศิลาฤกษ์ ปี พ.ศ.2557

แผนการดำเนินงาน
2558 - 2559

 • ปรับถมที่ดิน

 • เริ่มก่อสร้างกุฏิสงฆ์

 • เริ่มก่อสร้างฐานรากอาคารสังเวชนียสถาน

 • เริ่มก่อสร้าง อาคารศาลาปฏิบัติธรรม

 • เริ่มก่อสร้างที่พักญาติธรรมผู้มาปฏิบัติ

แผนการดำเนินงาน
2560 - 2563

 • เริ่มก่อสร้างโครงสร้าง

 • ก่อฉาบงานผนัง ภายนอก-ภายในตามลำดับ

 • งานปั้นภายนอก-ภายในตามลำดับ

แผนการดำเนินงาน
2564 - 2568

 • เริ่มตกแต่งภายนอก-ภายใน

 • งานปั้นภายนอก-ภายใน ตามลำดับ

 • ติดตั้งงานระบบ,ไฟฟ้า, ประปา, เครื่องปรับอากาศ, ลิฟท์

 • จัดตกแต่ง ภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ

พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ
พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

บนพื้นที่กว่า 307 ไร่ 
เริ่มก่อสร้างปี 2558-2568
งบประมาณการก่อสร้างโดยประมาณ

1,000,000,000 บาท