แรงบันดาลใจ ผลงานภาพวาดของ ศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง 
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ผู้ออกแบบและที่ปรึกษาด้านศิลปะพุทธศิลป์

ภาพวาดสีน้ำมัน

Color