พระพุทธเจ้าน้อย ขนาดความสูง 10 ซม.

รูปหล่อพระพุทธเจ้าน้อย