พระพุทธเจ้าน้อย เนื้อเซรามก เบญจรงค์ ขนาดความสูง 10  ซม. 

รูปหล่อพระพุทธเจ้าน้อย