รูปหล่อพระพุทธเจ้าน้อยโลหะเนื้อดำ รมมันปู  
ขนาดความสูง  144  ซ.ม บูชาองค์ละ 30,000 บาท

รูปหล่อพระพุทธเจ้าน้อย

Color