ถังผ้าป่าพระพุทธเจ้าปางตรัสรู้  ติดต่อรับฟรีได้ที่สำนักงานพุทธสถานฯ

ถังผ้าป่าพระพุทธเจ้าปางตรัสรู้ (รับฟรี)