เจ้าภาพ คุณเมตตา  ปราบสุธา  (ตลาดหัวมุม Market & More) 

ปางห้ามญาติแบบมีนาคปรก