ปางถวายเนตร    
ชื่อเจ้าภาพ: นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ,คุณแม่โสภา  นันทิวัชรินทร์
วันที่หล่อ: 27-ส.ค.-60
สถานที่หล่อ: วัดจันทร์นอก
ช่างหล่อ :ช่างถวัล  เมืองช้าง

 

พระประธานที่จะจัดสร้างในครั้งนี้ เป็นพระที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ
ศ.ปรีชา เถาทอง พระที่มีเพียง ๒ องค์ในโลก อยู่กับท่าน ๑ องค์ และประดิษฐาน ณ พุทธสถานฯ๑ องค์

ปางถวายเนตร