หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

เรื่อง

คลิกฟัง

เรื่อง

คลิกฟัง

อบรมกัมมัฏฐาน ณ วัดถ้ำขาม
เทศน์อบรม ณ วัดถ้ำขาม 
เทศน์อบรม ณ วัดป่าอุดมสมพร
เทศน์อบรม ณ วัดใหม่เสนานิคม
เทศน์อบรม ณ วัดใหม่เสนานิคม
เทศน์อบรม ณ วัดใหม่เสนานิคม

ธรรมกถา-จิตตภาวนาพุทโธ-วัดบวรฯ-ชุดที่ 1
ธรรมกถา-จิตตภาวนาพุทโธ-วัดบวรฯ-ชุดที่ 2
ธรรมกถา-จิตตภาวนาพุทโธ-วัดบวรฯ-ชุดที่ 3
เทศน์อบรม ณ วัดป่าอุดมสมพร 
เทศน์อบรม ณ วัดถ้ำขาม
เทศน์อบรม ณ วัดป่าอุดมสมพร
เทศน์ก่อนวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าอุดมสมพร
เทศน์เข้าพรรษ ณ วัดป่าอุดมสมพร

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นามเดิม เกิดในสกุล สุวรรณรงค์ เกิดเมื่อ วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ ที่บ้านม่วงไข่ ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

อายุได้ ๒๐ ปี ท่านได้อุปสมบท เป็นพระภิกษุ ณ วัดสิทธิบังคม อำเภอ พรรณานิคม จังหวัด สกลนคร

ในช่วงชีวิตบรรพชิตของหลวงปู่ ท่านได้ธุดงค์ยังสถานที่ต่างๆ เพื่อเผยแผ่พระธรรม คำสอน จนกระทั่งเป็นที่นับถือศรัทธาของญาติโยมจำนวนมาก

พระธุดงคกรรมฐาน ที่เป็นศิษย์ ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเถระ และเป็น ผู้เจริญ ในสมณะธรรม บำเพ็ญกิจน้อยใหญ่ เพื่อ อำนวยประโยชน์ ต่องานพระศาสนา สถาบันหลัก ของชาติไทย และเกื้อกูล หมู่ชน สังคม อย่างเอนกอนันต์ เป็นปูชนียภิกขุ ที่สาธุชน เคารพศรัทธามหาศาล พระเดชพระคุณ "พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร" วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

มรณภาพ ๔ ม.ค. ๒๕๒๗ อายุ ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา