จัดทำเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและความสงบให้จิตใจ

เพลงธรรมะ

ธรรมศึกษา

เพลงคำไหว้พระเกษแก้วจุฬามณี เพลงธรรมะ ฟังเพลงธรรมะ พระเกษแก้วจุฬามณี เพลงไหว้พระจุฬามณี เพลงบรรเลงธรรมะ เพลงธรรมะสอนใจ จำนวน 21 เพลง

เพลงธรรมะ เพลงบรรเลงธรรมะ มงคลจักรวาล 8 ทิศ บทสวด ชุมนุมเทวดา พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ

ดอกไม้คุณธรรม
โดย...กลุ่มเยาวชนกลุ่มแสงเทียน

ฟังเพลง

๑. ดอกไม้คุณธรรม    

๒. แสงธรรม    

๓. คาถาดี    

๔. อยาก    

๕. เพื่อน    

๖. ทำดี    

๗. มองแต่แง่ดีเถิด    

๘. ศีล    

๙. สุรายาเสพติด    

๑๐. ไอ้แกละเหงารัก    

๑๑. แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง    

๑๒. งานคือชีวิต    

๑๓. กลิ่นโคนสาปควาย    

๑๔. คนดีมีคุณธรรม    

๑๕. ความรักของแม่    

๑๖. เป็นมนุษย์หรือคน    

๑๗. เปิด เปิด เปิด    

๑๘. ความสุขนิรันด์    

๑๙. มาลาคุณครู    

๒๐. ลาคุณครู

เพลงกล่อมลูกชาวสยาม
โดย...สถาบันวิทยาการการเรียนรู้

ฟังเพลง

๑. นกกาเหว่า

๒. นกขมิ้น

๓. นกเขา

๔. ขนมเชียงมา

๕. เจ้านกขุนทอง

๖. นกเอี้ยง

๗. นกกาเหว่า

๘. แม่หม้ายกล่อมลูก ๑

๙. แม่หม้ายกล่อมลูก ๒

๑๐. กล่อมลูกโคราช

๑๑. กล่อมลูกล้านนา

๑๒. พระคุณแม่    

๑๓. หน่อไม้

๑๔. ลูกน้อยในอู่

๑๕. นกกาเหว่

๑๖. ราหูพระจันทร์

๑๗. ไก่เถื่อนพระอภัย