ครั้งหนึ่งในชีวิต
ที่คุณจะมีโอกาสได้
ร่วมจรรโลงพุทธศาสนา
กองทุนร่วมถวายที่ดินให้แก่พุทธสถาน

เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการร่วมสมทบทุนจองโฉนดที่ดิน เพื่อสร้างพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ขั้นตอนการสั่งจองที่ดิน

1. โทรติดต่อแจ้งความจำนงค์สั่งจองที่ดินได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 50คู่สาย

 036-771300-50

2. โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ
" ทุนนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ"

095 - 1 - 96242 - 2

3. ติดต่อแจ้งการโอนเงิน กับฝ่ายอำนวยการพุทธสถาน เพื่อตรวจสอบ

4. รับโฉนดที่ดิน

บรรยากาศรับโฉนดที่ดิน

press to zoom

บรรยากาศรับโฉนดที่ดิน

press to zoom

บรรยากาศรับโฉนดที่ดิน

press to zoom

บรรยากาศรับโฉนดที่ดิน

press to zoom

บรรยากาศรับโฉนดที่ดิน

press to zoom
press to zoom

บรรยากาศรับโฉนดที่ดิน

press to zoom

บรรยากาศรับโฉนดที่ดิน

press to zoom

บรรยากาศรับโฉนดที่ดิน

press to zoom
1/2

ภาพบรรยากาศวันรับโฉนดที่ดิน  
ที่สำนักงานโครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ