ขณะนี้โครงการพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ
กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
คาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
ในปี พ.ศ.
2568
การลงทะเบียนจองพื้นที่ปฏิบัติธรรม
จึงไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้