ร่วมทำบุญกับพุทธสถาน
บูชาวัตถุมงคล

รายได้ทั้งหมดเข้าในโครงการพุทธสถานลพบุรีศรีวรรณภูมิ

เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้าง และงานส่งเสริมกิจกรรมพุทธศาสนา