ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

สร้างพระ ๘๙ ปาง

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน และผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมกันเป็นเจ้าภาพหล่อพระประธาน ๘๙ ปาง ขนาด ๓๒ นิ้ว

เพื่อเป็นสิริมงคล

ต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต

พระประธานที่จะจัดสร้างในครั้งนี้ เป็นพระที่ออกแบบโดย
ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ
พระที่มีเพียง ๒ องค์ในโลก
อยู่กับท่าน ๑ องค์ และประดิษฐาน ณ พุทธสถานฯ๑ องค์


จึงขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่าน ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ
หรือร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา

เพื่อเป็นบุญกุศลของอนุภาพแห่งความตั้งใจทำความดี

จงดลบันดาลให้ทุกท่านโชคดี

ได้กุศลผลบุญจากการร่วมบุญกันทุกท่านเทอญ

ปัจจุบันมีการจองเป็นเจ้าภาพหล่อพระปางต่างบ้างแล้ว
ต้องการสอบถามพระปางที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ติดต่อสอบถามที่

สำนักงานโครงการ : โทรศัพท์. 036-771300-50 (อัตโนมัติ 50 คู่สาย)